Efter revisioner af bygningsregelement 2018 / 2020 skal byggerier fremadrettet dokumenteres jf. kapitler i bygningsregelementet.
Ring gerne ved behov for hjælp til færdigmelding og afslutning af byggesager og indhentning af ibrugtagningstilladelse. 21147911