DET HANDLER OM SAMARBEJDE!

Den stadigt mere omfattende funktion af tekniske anlæg i bygninger medfører, at hensynet til installationerne bliver mere og mere og fremtrædende i alle faser af byggeriet. Tegnestuen projekterer således, at installationer, konstruktion og arkitektur hænger sammen fra starten.

Erfaringer viser, at tekniske anlæg i selv helt nye byggerier kan give store gener for brugerne, ofte fordi udgangspunktet er taget i bygningens ydre, og ikke i samspillet mellem de tekniske installationer og bygningens arkitektur.

Tegnestuen arbejder med udgangspunktet, at de tekniske installationer designes og dimensioneres fra starten, hvorefter bygningens rammer og indretning udformes i samspil med installationerne.

Derved undgås uforudsete konflikter mellem form og funktion, med deraf følgende forsinkelser, budgetoverskridelser, utilsigtede kompromisser m.v. Projekter projekteres ofte i samarbejde med både myndigheder og andre rådgivere, der på hvert deres faglige område sikrer at ekspertviden danner grundlag for et sundt og fornuftigt byggeri.