Færdigmelding af byggesager – ibrugtagningstilladelse

 

Efter ændringer i bygningsregelement 2018 / 2020 skal afslutning af byggesager ved kommunerne,  fremadrettet dokumenteres ved færdigmelding / indhentning af ibrugtagningstilladelse.

Ring gerne ved behov for hjælp til færdigmelding og afslutning af byggesager og indhentning af ibrugtagningstilladelse. +45 21147911